Afspraak maken
  070-3175296        

Na vele weken van onzekerheid over de datum van heropening van onze praktijk van Fysiotherapie hebben wij eindelijk goed nieuws!  Per 4 mei zijn onze deuren weer open voor fysiotherapeutische zorg op de praktijk of bij u thuis. De afgelopen periode hebben wij vrijwel uitsluitend telefonische consulten en video consulten kunnen geven, onze mogelijkheden zijn nu gelukkig verruimd. Wij volgen het stappenplan van onze beroepsvereniging het KNGF om te bepalen welke patiënten voor noodzakelijke fysiotherapeutische zorg in aanmerking komen.

Wij hebben veel signalen van onze patiënten gekregen dat zij deze periode zonder fysiotherapie als zwaar hebben ervaren. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om, samen met u, de gezondheidsschade die mogelijk is ontstaan vanwege de periode zonder fysiotherapie, te herstellen.

Onze fysiotherapeuten zullen contact opnemen met de patiënten die vlak voor het sluiten van de praktijk onder behandeling waren om samen met hen te bespreken voor welke vorm van fysiotherapie zij nu in aanmerking komen.

Ten aanzien van de hygiëne op de praktijk volgen wij het hygiëne protocol van het RIVM en van het ministerie van VWS. Wij hebben de nodige maatregelen genomen zoals het plaatsen van plexiglas en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen om uw en onze gezondheid optimaal te beschermen.

Uiteraard geldt nog steeds het advies dat u bij koorts (38 graden C of hoger), verkoudheid, keelpijn, hoesten en/of niezen dan wel benauwdheid u de afspraak telefonisch dient te annuleren!

Mocht de komende tijd iets wijzigen in uw gezondheid en u op een van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u, als u een afspraak met ons heeft, deze afspraak kosteloos te annuleren.

•  Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
•  Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
•  Heeft u een of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, pijn achter de ogen, koorts (38⁰C of hoger)?
•  Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijke bron van besmetting blijkt te zijn, verzoeken wij u bij betreden van de praktijk uw handen te desinfecteren met handalcohol. Wij vragen u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het maken van afspraken proberen wij met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Wij willen u vragen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

• Desinfecteer uw handen met de handgel in de wachtruimte.
• Volg de aanwijzingen van ons op.
• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider
meekomen.
• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.
Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.

Uw bezoek aan onze praktijk zal de komende periode iets anders verlopen maar wij zullen er alles aan doen om u de vertrouwde zorg te bieden die u van ons gewend bent.

Wij gaan ervan uit u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben en willen u bij voorbaat bedanken voor uw medewerking. Mocht u ondanks alle getroffen maatregelen vragen hebben neemt u dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 070-3175296.

Wij zien u graag in onze praktijk indien mogelijk.

Met vriendelijke groet,
 

Team Fysiotherapie Leidschendam.