Claudicatio Intermittens

Bij 'claudicatio intermittens' wordt door een vernauwing van de bloedvaten in het been te weinig zuurstofrijk bloed naar de spieren gevoerd. Tijdens inspanning, zoals bij wandelen, ontstaat zo een zuurstoftekort in de spieren. Hierdoor ontstaat kramp en daardoor pijn. 

Men noemt Claudicatio Intermittens ook wel ‘etalagebenen’ omdat mensen met een dergelijke aandoening veelvuldig stilstaan voor etalages zogenaamd om in een etalage te kijken maar eigenlijk omdat ze teveel pijn hebben in hun been/benen om verder te lopen door vernauwing van de bloedvaten. De oorzaak van de vernauwing of afsluiting is vrijwel altijd het gevolg van vetafzetting in de wand van de slagader en verkalking van de wand (atherosclerose). Roken is samen met suikerziekte verreweg de belangrijkste oorzaak hiervan. Er zijn echter ook wel mensen die nooit gerookt hebben en toch deze aandoening krijgen. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof en dus meer bloed nodig. Bij gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, wat de krampende pijn veroorzaakt. Een typische klacht bij etalagebenen is pijn na een stukje lopen. De afstand die de patiënt nog kan lopen zonder pijn te krijgen is een praktische maat voor de ernst van de aandoening. 

Bij Fysiotherapie Leidschendam zijn Ronald Bremmer en Marijke Kortekaas gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met de aandoening Claudicatio Intermittens. Onze praktijk heeft zich daarom aangemeld voor het Claudicatio Netwerk, ClaudicatioNet genaamd.
ClaudicatioNet heeft een landelijk dekkend netwerk van claudicatiotherapeuten gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie en streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. 

Voor patiënten met etalagebenen is lopen van nog grotere betekenis dan het al is voor gezonde mensen. Het kan soms het verschil zijn tussen 'patiënt zijn' en 'normaal functioneren'. Door veel en regelmatig te lopen wordt het herstellend vermogen geactiveerd. Het trainen van patiënten met Claudicatio Intermittens biedt veel voordelen. Uit de literatuur blijkt dat de maximale loopafstand toeneemt met 150-180%, dat er nieuwvorming ontstaat van bloedvaten (collateralen) en dat op deze wijze van trainen veelal een operatie kan voorkomen. 

Fysiotherapie Leidschendam heeft op de locatie Vinkenborghlaan 37 de beschikking over een ruime en goed geoutilleerde oefenzaal waar de patiënten met Claudicatio Intermittens kunnen worden geoefend volgens de laatste ontwikkelingen van de wetenschap op dit gebied. 

Perifeer arterieel vaatlijden of 'etalagebenen' wordt gezien als chronische aandoening voor de ziektekostenverzekeraar. In 2016 moesten mensen met etalagebenen de eerste 20 behandelingen zelf betalen, ook in 2017 dient men zelf de eerste 20 behandelingen te betalen dan wel dat ze worden vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. De behandelingen daarna worden vergoed uit de basisverzekering. 

Claudicatio Intermittens therapie wordt gegeven door Ronald Bremmer en Marijke Kortekaas.