Geriatrie fysiotherapie (ouderen)

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en clienten met een hoge (biologische) leeftijd die te maken hebben met een complexe gezondheidsproblematiek.

Deze gezondheidsproblematiek kan bestaan uit één of meer chronische ziektebeelden zoals een beroerte, osteoporose, diabetes, de ziekte van Parkinson of dementie. Cliënten met meerdere medicatie, één of meer chronische aandoeningen, hogere leeftijd, loopproblemen en/of problemen bij zelfverzorging/ transfers en een valgeschiedenis zullen vaker in aanmerking komen voor de geriatrie fysiotherapeut.

De geriatrie fysiotherapeut werkt vanuit zijn specifieke kennis over deze doelgroep en de daarbij voorkomende ziektebeelden.

De cliënten doen vooral oefentherapie gericht op het herwinnen, behouden en het omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid.

Tot het werk van de geriatriefysiotherapeut behoort onder meer het adviseren en begeleiden van gezinsleden en eventuele mantelzorgers, over het ziektebeeld, de prognose, de behandeling, transfers, preventie, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen. Ook kan de geriatrie fysiotherapeut u adviseren wanneer u afhankelijk wordt van hulpmiddelen als u slechter ter been wordt of als u informatie over valpreventie nodig heeft.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. De kwaliteit van de geriatriefysiotherapeut wordt gewaarborgd door het Centraal Kwaliteits Register (CKR).