Sportrevalidatie

Sportrevalidatie na een blessure of operatie

Sportrevalidatie richt zich op fysiotherapie bij (top)sporters. Dit kan een revalidatie van een blessure zijn die men heeft opgelopen tijdens het sporten, maar een sportgerichte aanpak kan tevens geschikt zijn voor diegene die een topprestatie wil neerzetten en zich daarvoor wil voorbereiden. Daarnaast kan de fysiotherapeut u ook weer helpen om op uw oude sportniveau terug te komen na een operatie zoals een voorste kruisband operatie, meniscusingreep of een andere operatie. Onze fysiotherapeuten en oud (top)sporters begrijpen uitstekend wat er komt kijken bij het sporten dan wel bij het behandelen van sportblessures. Wij beoordelen de persoonlijke fysieke situatie van iedere sporter in relatie tot zijn sportbeoefening en streven naar het bereiken van het herstel binnen de gestelde termijn. Aspecten als lenigheid, kracht, coördinatie, snelheid, en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken. Uw fysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau. Indien nodig zal er met uw eigen trainer, over een aangepast trainingsschema, overlegd kunnen worden. Daar waar nodig gebruiken wij onze fitness apparatuur, Medical Taping of andere specialisaties om jou weer snel ‘at the top of your game’ te krijgen. Sport is onze drijfveer. . Sportrevalidatie is onder andere geschikt voor:

  • Sport blessures
  • Klachten waardoor je niet meer kunt sporten
  • Blessure preventie
  • Advies in aanpak, materiaal, schoeisel en kleding

Binnen Fysiotherapie Leidschendam zijn Peter NijdamRonald Bremmer en René Winters betrokken bij sportrevalidatie.