Valpreventie training Fysiotherapie Leidschendam

De valtraining en valpreventie voor ouderen van 55 jaar en ouder

Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 770 ouderen per week in het ziekenhuis worden opgenomen na een val. Vallen kan vervelende gevolgen hebben. In 40 tot 60% van de gevallen leidt een valpartij tot lichamelijk letsel, zoals kneuzing of gebroken heup. 42% van de vallende ouderen is vervolgens bang te vallen, met als gevolg vermijden van bepaalde dagelijkse activiteiten en minder bewegen waardoor de spierkracht en balans afnemen en juist daardoor een verhoogd valrisico ontwikkelen. 

Waarom neemt de kans op vallen toe bij het ouder worden?

U kunt vallen of valangst hebben door bepaalde medicatie en de bijwerkingen ervan, duizeligheid, één of meer aandoeningen, verminderde balans, spierkracht, voedingstoestand en meer. De fysiotherapeut van Fysiotherapie Leidschendam gaat na welke factoren bij u een rol spelen en zal het programma op u afstemmen. Indien nodig en gewenst worden er andere disciplines zoals een ergotherapeut ingeschakeld. 

Cursus Vallen verleden tijd

Wij bieden u de mogelijkheid tot het volgen van een cursus valpreventie. Marijke Kortekaas, algemeen fysiotherapeute en geriatrie fysiotherapeute is gecertificeerd om deze cursus te geven. Het programma is gebaseerd op de cursus ‘Vallen verleden tijd’, maar dan op u als individu toegespitst.Na uw eerste bezoek aan de praktijk voor een screening van uw valrisico/ valangst ontvangt u van Marijke een individueel advies. Als u in aanmerking komt voor valpreventie zal u in een klein groepje (maximaal twee) of individueel een training krijgen. 

Deelnemen aan de training

Bent u 55 jaar of ouder en heeft u angst om te vallen en/ of bent u gevallen of bijna gevallen en heeft u geen aandoening waardoor u zich niet mag inspannen?
Dan komt u in aanmerking voor deelname. 

Inschrijven

Bent u bang om te vallen, staat u wankel op de benen of bent u het afgelopen jaar 1 keer of vaker gevallen? Laat u zich dan screenen op uw valrisico voor een vrijblijvend advies. Neemt u contact op met Fysiotherapie Leidschendam voor meer informatie of om u in te schrijven.