Onze tarieven

Reguliere zitting 

€ 37,40

Zitting inclusief aan huis toeslag

€ 48,20

Zitting in instelling

€ 48,20

Zitting Manuele Therapie

€ 48,00

Manuele therapie incl. aan huis toeslag

€ 59,00

Screening, intake en onderzoek 

€ 60,50

Intake en onderzoek na verwijzing 

€ 60,50

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis       

€ 71,50

Intake en onderzoek na verwijzing instelling   

€ 71,50

Zitting fysiotherapie Geriatrie 

€ 48,00

Zitting fysiotherapie Geriatrie aan huis   

€ 59,00

Niet nagekomen afspraak 

€ 30,00