Afspraak maken
  070-3175296        

Prijslijst fysiotherapie 2023

Deze prijslijst geeft inzage in de prijs voor behandelingen waarvoor de zorgverzekeraars geen contract met ons hebben afgesloten en voor patiënten die niet verzekerd zijn voor fysiotherapie.

 

Reguliere zitting 

 

€ 37,40

Zitting inclusief aan huis toeslag 

 

€ 48,20

Zitting in instelling  

 

€ 48,20

Zitting Manuele Therapie

 

€ 48,00

Manuele therapie incl. aan huis toeslag

 

€ 59,00

Screening, intake en onderzoek   

 

€ 60,50

Intake en onderzoek na verwijzing 

 

€ 60,50

Intake en onderzoek na verwijzing aan huis       

        

€ 71,50

​Intake en onderzoek na verwijzing instelling   

 

€ 71,50

Zitting fysiotherapie Geriatrie 

 

€ 48,00

Zitting fysiotherapie Geriatrie aan huis   

 

€ 59,00

Niet nagekomen afspraak 

 

€ 30,00