Samenwerking

Onze praktijk Fysiotherapietherapie Leidschendam kent een goede samenwerking met andere (para)medici. Er is veel onderling overleg indien dat gewenst en nodig geacht wordt. Het beoordelen van klachten vanuit verschillende disciplines kan uiteindelijk leiden tot een beter behandelresultaat, en dat is waar het onze praktijk om gaat. 
Met mevrouw Schoenaker kent onze praktijk een samenwerkingsverband op het gebied van het behandelen van patiënten met hoofdpijnklachten. Dat houdt in dat indien patiënten met dergelijke klachten zich bij onze praktijk melden en na onderzoek blijkt dat oefentherapie voor hen beter geschikt is, wij een verwijzing naar mevrouw Schoenaker zullen verzorgen inclusief een volledige overdracht. Omgekeerd geldt hetzelfde. De website van mevrouw Schoenaker kunt u vinden via deze link : www.mensendieck-leidschendam.nl

Onze praktijk werkt op het gebied van orthopedische klachten samen met het behandelcentrum Annatommie: Voor meer informatie kijk op: www.annatommiemc.nl 

Kinderen die zich bij onze praktijk melden voor behandeling zullen, indien zij beneden de 16 jaar zijn,worden doorverwezen naar onze kinderfysiotherapeuten indien daartoe aanleiding bestaat. Met alle verzekeraars hebben wij contracten afgesloten. Uw behandeling komt dan ook voor vergoeding in aanmerking als u een goede aanvullende verzekering heeft afgesloten.