Afspraak maken
  070-3175296        

Fysiotherapie

De fysiotherapeut

Omdat mensen niet aan elkaar gelijk zijn en geen aandoening dezelfde is, is fysiotherapie maatwerk. De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijk bewegingsapparaat. Hij of zij behandelt patiënten die in het dagelijks leven belemmerd worden bij het bewegen. Nederland kent ongeveer 16000 fysiotherapeuten die werkzaam zijn in praktijken, gezondheidscentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen en revalidatiecentra.

De fysiotherapeut behandelt individuele- of groepen patiënten. Dat kan zijn na verwijzing van een arts maar een patiënt kan zich ook zonder verwijzing rechtstreeks melden. Fysiotherapie kent veel behandelmethodes en specialisaties. Geen fysiotherapeut beheerst alle specialisaties, maar omdat wij met meerdere fysiotherapeuten zijn, hebben wij meerdere specialisaties in huis. Het kan dan ook voorkomen dat uw therapeut u intern naar een collega verwijst indien hij denkt dat u door hem beter geholpen kan worden. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u.

Wanneer naar de fysiotherapeut?

Klachten waarmee patiënten bij de fysiotherapeut komen, zijn zeer uiteenlopend. Vaak speelt pijn tijdens bewegen een belangrijke rol, maar ook het niet kunnen uitvoeren van dagelijkse handelingen of het niet kunnen sporten kunnen een reden voor behandeling zijn. Soms kan de fysiotherapeut patiënten begeleiden om met een beperking te leren omgaan.

Hoe verloopt een behandeling?

Centraal staat bij de therapeutische behandeling in onze praktijk dat we op zoek gaan naar de oorzaak van de klacht en deze proberen te behandelen. Dat zal niet in alle gevallen meer mogelijk zijn. De nadruk ligt dan op het voorkomen van verdere schade aan het bewegingsapparaat. Uiteraard is het voor het verkrijgen van een optimaal resultaat van belang dat de patiënt zelf actief meewerkt aan zijn herstel. Het kan dan ook zijn dat u een oefentherapeutisch programma mee naar huis krijgt om aan uw herstel te werken. Ook wordt er, indien nodig, gebruik gemaakt van passieve behandelvormen. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de werkplek aan te passen aan de klacht, uw fysiotherapeut zal u daarbij adviseren.